VSSM

voor Verbinding en Acceptatie

van de voorzitter, Januari 2017

Spelregels.

Als bestuur praten wij met regelmaat over hoe het in de vereniging gaat en uiteraard ook over hoe de groepen functioneren.  Wij kunnen daar kort en duidelijk over zijn, coördinatoren en medewerkers zijn het kapitaal van de vereniging en doen hun uiterste best. Dankzij hen kan alles elke maand draaien! Als bestuur vraag je je ook wel af hoe je een goede ondersteuning kunt geven aan het werk dat de coördinatoren doen. Eenvoudige spelregels kunnen zo’n ondersteuning bieden zodat op de speelvloer geen discussies hoeven te ontstaan. Sommige spelvormen lenen zich nu eenmaal heel goed om tijdens een groepsactiviteit beoefend te worden maar er zijn ook spelvormen die in een groep mogelijke risico’s met zich mee kunnen brengen of waar een verkeerd signaal van uit kan gaan naar met name beginnelingen in de BDSM-wereld. Wij willen een laagdrempelige vereniging zijn waar ervaren en onervaren mensen zich thuis voelen. Daarom zie je bij elke bijeenkomst bij binnenkomst een papier hangen waarop enkele spelregels staan vermeld. Als ieder zich hieraan houdt dan blijven de bijeenkomsten prettig en veilig voor beginners en gevorderden.
Risico’s in het spel kunnen ook een risico voor het bestaan van de vereniging inhouden en daar willen wij alert op zijn.
Als coördinator vind je de spelregels en een begeleidend schrijven op het coördinatordeel van onze website.

Dit jaar start met een verhuizing. De Limburgse groep gaat vanaf februari naar Sittard en wel op elke eerste zondag van de maand.
  Deze nieuwe locatie heeft een bijzonderheid. Kijk daarvoor even bij de informatie op deze website en wel onder de tab “LET’S PARTY”.

Op 22 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in De Berghut te Amersfoort. Zet deze datum alvast in je agenda zodat we met elkaar de koers voor de toekomst kunnen vaststellen.

Dit jaar zullen op 5 februari, 29 april, 6 augustus en 28 oktober demo-bijeenkomsten gehouden worden in de Berghut te Amersfoort. De bedoeling is om niet alleen te kijken naar een demo maar ook de praktijk zelf wat te kunnen oefenen. Laat ons weten of je suggesties hebt voor dergelijke bijeenkomsten. Er wordt al gedacht aan een WAC activiteit (het zelf, onder begeleiding, maken van leren voorwerpen als polsboeien, zweepje enz.), een workshop bondage en een workshop zwepen. Er zijn meer mogelijkheden dus laat weten waar je interesse naar uit gaat. Op de website kun je tijdig een beschrijving van de demo vinden en de tijdstippen waarop deze gehouden worden.

Hopelijk hebben we als vereniging weer een goed en actief jaar met elkaar. Dat lukt zondermeer als je als lid daar ook enige inspanning voor wil geven. Als je wil weten wat je af en toe kunt doen, praat dan even met de coördinator van de groep die je bezoekt.

Namens alle bestuursleden, een goed jaar gewenst in persoonlijk opzicht en voor de vereniging.,
Ruud,
Voorzitter.