VSSM

voor Verbinding en Acceptatie

Van het Bestuur

Van de voorzitter, ALV 2018

ALV 21 april 2018

Beste leden,

We zitten weer in een nieuw jaar en een van de zaken die dan binnen de vereniging aan de orde komen is de “Algemene Ledenvergadering” (ALV). Voor de vereniging is dit een belangrijk moment. Wij zijn met elkaar de vereniging maar elke groep heeft een grote mate van zelfstandigheid. Het is daarom goed om ten minste eens per jaar met elkaar van gedachten te wisselen over het afgelopen jaar en te kijken naar plannen voor dit jaar en de nabije toekomst.

Uiteraard is het niet goed om suggesties en kritieken op te sparen voor een ALV want daar bewijzen wij de vereniging geen dienst mee. Tijdens de komende vergadering zal een van de leden een voorstel voor een nieuwsbrief, die hij bij het bestuur heeft neergelegd, delen met alle aanwezigen zodat we daarover met elkaar kunnen discussiëren. Doordat wij al met deze persoon in gesprek zijn, kan er op de ALV een wat voldragen plan besproken worden. Omdat het hier niet gaat om een nieuw beleid maar eerder om een uitbreiding van communicatie, is daar geen formeel besluit voor nodig. Als bestuur zijn wij blij met dergelijke initiatieven omdat wij ook maar gewone vrijwilligers zijn en niet alles kunnen doen of soms ook niet doorzien.

Een andere discussie die wij als bestuur met de leden willen voeren is de zorg om de toekomst. Bij de uitnodiging ontvang je daarvoor een korte notitie. Bespreek die met elkaar zodat we een goede discussie kunnen hebben en daar mogelijk een beleid uit kunnen destilleren. De inbreng van leden is daar noodzakelijk voor!

Wij hopen dan ook dat er veel leden aanwezig zullen zijn. De uitnodiging met concept agenda voor de ALV 2018 welke op 21 april 2018 zal plaatsvinden, zal samen met de stukken naar het bij ons bekende e-mailadres gestuurd worden. Het is altijd mogelijk dat er iets mis gaat of dat er een e-mailadres veranderd is. Als je half maart nog niets ontvangen hebt, benader dan s.v.p. even het secretariaat.

Als je agendapunten hebt voor de ALV, stuur deze dan uiterlijk voor 7 april 2018 naar het bestuur voorzien van ten minste 5 namen van andere leden die dat punt besproken willen hebben (zie artikel 7.3 van het Huishoudelijk Reglement) en graag voorzien van een toelichting wat je met het agendapunt wilt en wat de achtergrond is van het agendapunt. Het is de bedoeling dat wij dan daar iets van in de agenda opnemen.  Op deze wijze kunnen anderen daar vooraf eens over nadenken.

Tijdens de ALV kunnen geen punten ingebracht worden waar een besluit over genomen moet worden, omdat de niet-aanwezige leden daar dan vooraf geen kennis van hebben kunnen nemen. Als er geen agendapunten worden aangemeld geldt de eerst verzonden agenda als de definitieve en komt er dus geen nazending.

Namens het bestuur,
Ruud