VSSM

voor Verbinding en Acceptatie

Van het Bestuur

Terugblik 2015

vssm logo transparantVan de Voorzitter
december 2015

We zijn weer een jaar verder. Een jaar waar locaties moesten sluiten en andere open gingen. Kortom, soms zat het onze vereniging tegen en soms mee. Wat wel duidelijk was is de inzet van coördinatoren en medewerkers. Soms tegen de stroom in van sluitingen en weer wat zoeken, ging men door en dat verdient een groot compliment. Anderen begeleiden met enthousiasme, elke maand weer opnieuw, de groep die op hen rekende. Vele bezoekers en ook leden realiseren zich niet wat dat voor inzet kost maar het gebeurd!

Lees meer: Terugblik 2015

MOV 2015

vssm logo transparantOp 14 november heeft het Medewerkers Overleg (MOV) plaats gevonden. De meeste groepen waren vertegenwoordigd. Er ontstond een levendige discussie over de spelregels die tijdens de bijeenkomsten gehanteerd worden. De verschillen per groep werden duidelijk . De conclusie was dat elke groep een eigen karakter heeft binnen de algemene spelregels en doelstelling van onze vereniging.

De twee nieuwe aspirant bestuursleden hebben zich even voorgesteld. De ALV van 2016 zal een besluit nemen over hun deelname aan het bestuur. De discussies waren openhartig en eerlijk en daardoor voor alle aanwezigen van belang en zeker ook voor het bestuur.

Na afloop hebben we met elkaar heerlijk gegeten. Het was een gezellige en leerzame middag. Bedank voor ieder zijn komst en bijdrage in het gesprek. Zo blijf je als vereniging een eenheid waar ruimte is voor eigenheid van de groepen.       Ruud.

Update vanuit het Bestuur

ODH logoBestuurszaken:

Enige tijd geleden heb ik namens het bestuur een oproep gedaan voor mensen die mogelijk  interesse hebben in een bestuurstaak. Inmiddels hebben enkele mensen zich aangemeld en met de eerste twee hebben we een verkennend gesprek gehad. Ik kan met genoegen melden dat deze gesprekken zeer positief waren en deze twee mensen voorlopig tot de ALV van 2016 als aspirant bestuurslid mee gaan draaien.  Als aspirant bestuurslid kun je aan alle discussies deelnemen maar je heb nog geen stemrecht. Zo kunnen we aan elkaar wennen. Het is heel fijn dat een van de kandidaten een jongere is.  Als alles goed loopt zal het bestuur de kandidaten voor de volgende ALV voordragen voor een bestuursfunctie. De ALV beslist uiteraard.

Lees meer: Update vanuit het Bestuur

Van de voorzitter

vssm logo transparant

Soms zijn er van die dingen waarover je liever niet wil schrijven. Dit is zo’n bericht. Vanwege gezondheidsperikelen heeft Teus aangegeven als bestuurslid terug treden m.i.v. september. Het is voor hem niet verstandig hiermee te wachten tot de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2016. Teus heeft zich vele jaren als bestuurslid actief ingezet voor de vereniging. Twee jaar geleden is hij vanwege zijn gezondheid als voorzitter gestopt en uit het bestuur gegaan. Toen het wat beter ging, begon het weer te kriebelen en is hij weer tot het bestuur toegetreden en als zodanig in de ALV van 2014 herbenoemd. Nu is het zover dat hij de moeilijke stap genomen heeft om definitief te kiezen voor zijn gezondheid. Gelukkig mogen wij als bestuur een beroep op zijn kennis en ervaring blijven doen!

Lees meer: Van de voorzitter