50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

ALV 6 april 2019

Algemene Ledenvergadering 6 april
 
Op zaterdag 6 april 2019 hebben wij weer onze ALV gehouden. Het was een positieve en constructieve bijeenkomst waar leden en bestuur met elkaar in openheid discussieerden over het wel en wee van de vereniging. Er is een aantal besluiten genomen die uiteraard allemaal in het verslag zijn te lezen. Vooruitlopend daarop hier de belangrijkste besluiten:
1. Lidmaatschapsgelden en toegangsprijs voor introducees:
Al jarenlang zijn de kosten voor het lidmaatschap en de entree voor introducees niet verhoogd. De ALV heeft het bestuur het mandaat gegeven dat, indien noodzakelijk, de kosten voor een lidmaatschap van de VSSM verhoogd kunnen worden met € 2,50 per persoon. Ook heeft de ALV besloten dat de entreeprijs voor introducees met ingang van 1 september 2019 wordt verhoogd van € 12,50 naar € 15,-
 
2. Bestuur: 
De ALV heeft Joyce benoemd tot bestuurslid van onze vereniging. 
 
3. Lustrumfeest 16 mei 2020
De ALV is akkoord gegaan met het voorstel, inclusief de begroting, van de lustrumwerkgroep en het bestuur over het feest van ons 50-jarig bestaan in 2020.  
Om te voorkomen dat mensen van buiten de vereniging onze leden verdringen zal de kaartverkoop in eerste instantie alleen voor leden (€ 5,-) en voor één introducee per lid (€ 10,-) worden opengesteld. Na een aantal weken zal de verkoop voor de introducees die onze bijeenkomsten bezoeken (€ 20,-) worden opengesteld. Dit zal gebeuren via de coördinatoren van de groepen zodat het echt gaat om mensen die onze activiteiten bezoeken. 
Pas daarna zal de verkoop via de website gaan lopen en dan voor de kostprijs van € 35.- per persoon. Er worden maximaal 300 kaarten beschikbaar gesteld
Dit betekent dus dat leden, één introducee per lid en onze gewone introducees een korting op de entreeprijs krijgen, het cadeautje van de vereniging om het lustrum met elkaar te vieren. 
 
Aan de zaal zullen slechts enkele kaarten verkocht worden kunnen worden aan leden die een pasje hebben, uiteraard voor zover er nog kaarten over zijn. De uitbater van PartyPlayers bepaald vooraf hoeveel kaarten aan de deur verkocht kunnen worden i.v.m. de inkoop eten en drinken. Vooraf kopen voorkomt een teleurstelling. Er wordt op de website gepubliceerd wanneer de verkoop van de kaarten stop omdat of het aantal van 300 bereikt is of omdat de locatie een grens bepaald i.v.m. de voorbereidingen. Na de verkoopstop worden geen uitzonderingen gemaakt. 
 
Na de zomer wordt het voorlopige verslag van de ALV aan alle leden verzonden, inclusief het tijdpad voor de verkoop van de kaarten in 2020. 
Uiteraard kunnen leden, zolang de voorraad strekt, vanaf de openstelling van de kaartverkoop op elk moment een kaart voor zichzelf kopen maar er is dus een periode van enkele weken dat de verkoop uitsluitend open staat voor leden en één introducee per lid. Leden kunnen niet meerdere kaarten voor derden kopen, dit om ervoor te zorgen dat naast onze leden ook onze vaste introducees een reële kans hebben een kaart te kopen tegen een gereduceerde prijs.
 
4. Accommodaties voor groepen
Dit blijft een urgent punt van aandacht voor de groepen die geen adequate huisvesting hebben. Hiernaast blijft ook de uitbreiding van het aantal locaties de aandacht hebben.