50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Corona nieuws 20-10-2020

Beste leden en belangstellenden van de VSSM
 
Helaas wordt het steeds duidelijker dat de kans dat wij dit jaar onze activiteiten weer op kunnen starten, uiterst klein is. Uiteraard zullen wij, als zich een mogelijkheid voordoet, daar voor zover dat haalbaar is snel op in spelen. Zoals eerder aangegeven is het bestuur hierin slechts een kleine speler. De uitbater van de locatie die wij huren maar ook de mogelijkheden van de coördinatoren spelen daar ook een essentiële rol in. Daarnaast is er ook een reëel risico dat, zoals dat onlangs in Den Haag is gebeurd, locaties niet meer beschikbaar zijn. Helaas is de locatie in Den Haag, waar wij onze activiteiten hielden, naar aanleiding van deze crisis door de eigenaar verkocht aan een projectontwikkelaar. Voor ons als VSSM is dat vervelend, weer zoeken naar een nieuwe ruimte, maar voor de eigenaar en/of uitbater kan deze crisis een ramp zijn. 
 
Het belangrijkste is echter dat wij, met elkaar, door ons gedrag een belangrijke bijdrage kunnen geven in het verkorten van de situatie waarin wij nu zitten. Dat is geen makkelijke opgave, zeker niet omdat er heel verschillend gedacht wordt over de maatregelen en de noodzaak daarvan. Als VSSM houden wij ons met die discussie echter niet bezig.  
Wij missen de contacten, de bijeenkomsten waar wij onszelf kunnen zijn en onze hobby of leefwijze vorm en inhoud kunnen geven. Het duurt inderdaad lang maar dat is niet anders. 
Als bestuur gaan wij er voor om dit vol te houden zodat wij straks met elkaar de VSSM weer een gezond nieuw leven kunnen inblazen met als hoogtepunt volgend jaar het vieren van ons 51-jarig bestaan. Daar willen wij voor gaan en daar hebben we onze leden en bezoekers voor nodig.
 
Wij hopen dat ieder de komende tijd gezond blijft en dat wij een weg vinden om ook psychisch hier goed doorheen te komen. Hou, waar mogelijk, elkaar wat in de gaten!
Ten overvloede misschien: hou de website en het Fetlife account van de VSSM en de groepen ook in de gaten zodat je eventuele informatie niet mist. 
 
Heel veel sterkte 
namens het bestuur.
Ruud, voorzitter.
 

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten