50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

verslag ALV 2017

Beste leden,


Zoals jullie weten hebben wij op 22 april j.l. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Elisabeth, onze penningmeester. Elisabeth heeft bijna 10 jaar deze taak met zorgvuldigheid en grote inzet gedaan, waar wij erg dankbaar voor zijn.
Ook onze ledenadministrateur Hennie die o.a. ook de rol van postbode voor de verspreiding van alle correspondentie binnen de vereniging trouw verzorgde, heeft te kennen gegeven dat hij na 17 jaar zijn taak gaat neerleggen. Ook Hennie zijn wij dankbaar, want mensen vinden die taken uitvoeren valt niet mee.

De ALV heeft Han als nieuw bestuurslid benoemd en Jan en Ruud opnieuw het vertrouwen gegeven. Alhoewel de taken binnen het bestuur nog verdeeld moeten worden heeft Han al op ons verzoek ingestemd met de taak als penningmeester en ledenadministrateur.

De sfeer van de vergadering was positief en constructief, wat voor de hele vereniging en de onderlinge contacten van groot belang is. Over enkele weken ontvang je de voorlopige notulen die uiteraard op de volgende ALV past echt vastgesteld kunnen worden.
Er zijn enkel besluiten genomen die uitgevoerd gaan worden. Zo waren er twee voorstellen voor verandering van het Huishoudelijk Reglement en wel betreffende artikel 9.4 en 10. Na een duidelijke discussie heeft de vergadering besloten om de verandering van artikel 9.4, betreffende de verkiezing van bestuursleden niet aan te passen. Het huidige artikel heeft als begrenzing een zittingsperiode van maximaal 12 jaar, iets wat de vergadering als voldoende heeft aangemerkt. Het huidige artikel 9.4 is echter wel dusdanig omschreven dat de tekst voor verwarring kan zorgen. Een van de leden zal zich over het herschrijven van deze tekst buigen, zonder de inhoud aan te tasten. Het resultaat kan dan een volgende ALV in stemming gebracht worden. Er lag ook een voorstel om artikel 10, betreffende het Verenigingsorgaan, volledig te wijzigen. Deze wijziging is aangenomen en zal zeer binnenkort in het Huishoudelijk Reglement op de website aangepast worden. Verdere informatie over de ALV leest u binnenkort in de voorlopige notulen.

ALV 2017

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2017.

Op zaterdag 22 april vindt de ALV 2017 plaats in De Berghut, Curaçaolaan 49 te Amersfoort.
Telefoon: 033 4 622 217 De ALV begint om 14.00 uur, de Berghut is open vanaf 13.30 uur zodat je met een kop koffie of thee even bij kan praten met elkaar. De uitnodiging daarvan is inmiddels aan alle leden verzonden. Mocht dat onverhoopt niet aangekomen zijn bij je geef dat dan even aan het secretariaat door, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer: ALV 2017

Workshop Touwtjes

Touwtjes
Inleiding bondagetechniek met aansluitend spelgelegenheid

"Zo af en toe is er ruimte in de agenda van De Berghut voor een extraatje.
De VSSM probeert daar dan iets te organiseren wat buiten de normale speel-bijeenkomsten valt.

Lees meer: Workshop Touwtjes

van de voorzitter, Juli 2017

Vakanties
De zomer is volop aangebroken en velen zijn met vakantie. Ook voor de coördinatoren geldt dat. Wij proberen echter alle groepen te laten draaien, zonder zomerstop dus. Dat kan betekenen dat een coördinator van bezoekende leden soms om wat ondersteuning zal vragen om eens bijvoorbeeld een aantal uren een bardienst te doen of aan de deur mensen welkom te heten en nieuwe mensen wat informatie te geven. Als bestuur hopen wij dat leden de bereidheid hebben om waar nodig een handje uit te steken. Zonder gezamenlijke inzet is er geen VSSM.

Coördinatoren pagina
In het besloten deel van deze website dat voor de coördinatoren en medewerkers bestemd is, gaat wat veranderen. In plaats van de “Zeepkist” komt daar een mogelijkheid om ideeën voor workshops en programma-activiteiten te plaatsen die je wel eens georganiseerd heb. Hierdoor kun je andere coördinatoren op ideeën brengen en misschien advies geven om iemand met een specifieke deskundigheid te vinden. Helaas hebben wij als vereniging geen budget om tijdens de reguliere bijeenkomsten activiteiten voor je groep te financieren. Een oplossing is misschien de fooienpot die de groep naar eigen inzicht kan besteden. Ook is er geen bezwaar om een potje op de bar te zetten voor een specifieke activiteit. Als er heel bijzondere activiteiten zijn buiten het reguliere om, is een vraag om enige ondersteuning vanuit het bestuur altijd een mogelijkheid maar de financiële reikwijdte van de vereniging is uiterst beperkt omdat er gekozen is voor een lage contributie. Er zijn geen vaste richtlijnen voor een aanvraag voor financiële ondersteuning, eenvoudig omdat zoals gezegd er weinig tot geen budget is. De afgelopen jaren is gekeken in hoeverre een dergelijke activiteit naast de reguliere activiteiten ligt en een bijzonder karakter heeft dat ook naar buiten toe voor de VSSM enige publiciteitswaarde geeft.

Voorlichting:
Zoals op de Algemene Ledenvergadering is besproken zijn wij als bestuur bezig om op de website meer voorlichtende teksten te plaatsen. Uiteindelijk zullen deze teksten gebundeld worden in een “Voorlichtings-Kerfstok”. Als bestuur weten wij ook niet alles, dus als je zelf een deskundigheid hebt die zou kunnen passen in de voorlichting op de website, dan zijn wij hier blij mee. Als je teksten van derden hebt die geschikt zouden kunnen zijn, ook dan zijn wij daar blij mee. Dan is het wel van belang dat er toestemming is om deze tekst, desgewenst met bronvermelding, te mogen plaatsen op de website en in de Voorlichtings-kerfstok. Uiteraard is het bestuur verantwoordelijk voor wat op de website verschijnt, dus zullen wij de tekst wel serieus bekijken. Als er reden zouden zijn om aanpassingen in de tekst te doen of als wij niet tot plaatsing over willen gaan dan zal uiteraard contact met je worden opgenomen om hier een oplossing voor te zoeken.

Iedereen een goede vakantie / zomer toegewenst,

Namens het bestuur,
Ruud
voorzitter