50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

2020 de VSSM 50 jaar

Beste leden, vaste bezoekers en belangstellenden

Nog even en het jubileumjaar van ons 50-jarig bestaan is voorbij. Een 50-jarig bestaan is niet zo maar iets en dat zou groots gevierd worden maar....... ons land ging plat en veel leuke dingen vielen stil. Niet alleen ons feest maar ook de maandelijkse bijeenkomsten waar wij met gelijkgestemden samen konden zijn en onze wijze van leven of ons spel vorm en inhoud konden geven vielen weg.
Dat soort zaken overkwam mensen in de hele samenleving.
Er werd een gezamenlijke verantwoordelijkheid verwacht en daar hebben we als VSSM ook aan bijgedragen door alles stil te leggen, hoe vervelend dat ook was. Wij realiseren ons dat ook binnen de VSSM er mensen zijn die de maatregelen overdreven vonden, maar als vereniging hebben wij ons aan de richtlijnen te houden. Lastig, maar het was en is niet anders.
Het was echter niets vergeleken bij het leed dat mensen overkwam die ziek werden. Onzekerheid in het gezin, binnen de familie en vriendenkring. Eenzaamheid voor hen die geen vrienden meer konden ontvangen enz. enz.. Ieder kent de verhalen.
Als bestuur hebben wij constant mogelijkheden gezocht maar eventuele kansen werden door de feiten en maatregelen ingehaald.

De coördinatoren en medewerkers die elke bijeenkomst mogelijk maken moesten hun gewaardeerde inspanningen ook staken maar ze staan klaar om, zodra het kan, weer op te starten. Zonder deze mensen zou onze VSSM niet meer bestaan. De jaren door, vanaf 1970, waren er mannen en vrouwen die tijd en energie in de vereniging stopten in wat voor vorm dan ook. Dankzij deze inzet is de VSSM nog steeds een levende vereniging en zal zij dat blijven als wij ons met elkaar blijven inzetten wanneer dat weer mogelijk is.
Het afgelopen jaar zal best wat aan de motivatie geknaagd hebben maar de geluiden zijn duidelijk: “wij willen door!” Er is echter wel een fundamentele onzekerheid, namelijk of de accommodaties die wij huren het afgelopen jaar hebben kunnen overleven. Wij weten dat de accommodatie die wij in Den Haag huurden, definitief dicht is en inmiddels verkocht.

Als bestuur proberen wij een nieuwe locatie in Den Haag te vinden maar ook op andere plekken in het land proberen wij dat. Wij zijn, zoals eerder is gecommuniceerd, afhankelijk van tips van leden of anderen. Als bestuur kunnen wij niet het hele land afzoeken.
Daarnaast is en blijft het nodig dat er enkele nieuwe coördinatoren/medewerkers bij komen. Er zijn mensen die zich al vele jaren inzetten en best wat steun of een vervanging op zijn tijd kunnen gebruiken.
Een coördinator heeft de eindverantwoordelijkheid van de groep waar deze staat, inhoudelijk en financieel en ziet er op toe dat alles binnen de VSSM grenzen blijft. Daarnaast vangt hij of zij ook nieuwe bezoekers op met een praatje en een korte rondleiding. Er zijn groepen waar de coördinator elke bijeenkomst aanwezig is maar een roulatie van enkele vaste mensen is ook een optie zodat je de ene keer kunt spelen en een andere keer je rol als coördinator oppakt.
Een medewerker biedt ondersteuning aan de coördinator en verricht wat hand- en spandiensten. Daarnaast kan hij of zij ook regelmatig wat spelen, het is maar hoe je het met elkaar indeelt.
De meeste bestuursleden hebben een rol als coördinator vervuld of doen dat nog steeds. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit gewoon leuk is om te doen maar af en toe spelen is ook niet weg dus maak daar afspraken over met elkaar. In het verleden hadden coördinatoren en medewerkers soms ook (de Berghut) een taak in het beheren en runnen van de bar. Dat is momenteel alleen in Utrecht nog zo, dus je kunt je op andere locaties met hart en ziel op de rol van gastheer of gastvrouw storten. Leuke gesprekken, nieuwe mensen op hun gemak stellen en ja..... af en toe gedoe met iemand die iets anders in gedachten heeft dan wij willen bieden. Eigenlijk komt dit nauwelijks voor want de steun van de vaste leden en bezoekers is een soort ongeschreven spelregel. De sociale controle werkt, zo heb ik zelf ondervonden en dat maakt dat ook jij als coördinator of medewerker lol in de bijeenkomsten kan beleven. Je vervult een belangrijke rol om mensen en vooral ook nieuwelingen in ons wereldje een veilige en laagdrempelige omgeving te bieden waar ze een deel van zichzelf kunnen vinden dat voor velen van ons een verrijking van het leven is gaan betekenen.
Wil je hier eens over van gedachten wisselen, meld je aan via het secretariaat. Wij koppelen je aan iemand, maar niet het bestuur maar de coördinatoren en de medewerkers van de groep waar je belangstelling voor heb, hebben het laatste woord hierin. Teamgeest is van groot belang, het moet wederzijds goed voelen en het moet kunnen voegen in het geheel. Waar nodig kan het bestuur bemiddelen.

Wij merken dat bij veel leden de VSSM wat weg is gezakt door alles wat er gebeurd. Heel begrijpelijk! Het gevolg is dat er nogal wat leden zijn die hun lidmaatschap niet verlengd hebben omdat er geen bijeenkomsten waren.
Als bestuur hebben wij het besluit genomen dat geen lidmaatschap betaald behoefd te worden over de maanden waar wij geen activiteiten hadden/hebben. Dat gaan wij na de corona sluiting regelen door het eenmalig oprekken van het lidmaatschap met de tijd dat er geen bijeenkomsten waren. In de praktijk zal dat vermoedelijk gaan betekenen dat het lidmaatschap van 2020 met ongeveer 12 maanden verlengd zal worden. De leden die halverwege 2020 zijn afgehaakt zullen wij, wanneer onze activiteiten weer kunnen starten, een lidmaatschap geven ter grootte van de maanden dat zij lid waren en er geen activiteiten waren. Uiteraard kunnen deze leden daarna hun lidmaatschap laten doorlopen als men daarvoor kiest.
Op deze wijze hopen wij er alles aan te doen om met elkaar de vereniging levend te houden. Het teruglopende ledenaantal stelt ons best voor problemen. Zoals boven omschreven staan coördinatoren en medewerkers klaar om weer op te starten zodra dat kan.

Tot slot: Ja een bijzonder en moeilijk jaar sluiten wij straks af in de hoop en ook het vertrouwen dat het beter gaat worden. Dat wij het feest, het dan 51-jarig bestaan, groots kunnen vieren, dat wij onze bijeenkomsten weer met plezier en spanning kunnen beleven en bovenal ons leven weer op kunnen pakken.
Het jaar 2020 zal velen van ons veranderd hebben. De vanzelfsprekendheid dat alles blijft functioneren is voorbij. Dat hebben velen van ons ervaren, ook door het totaal onverwacht overlijden van ons bestuurslid Stephan. Hij werd maar 36 jaar en was vergroeid met ons wereldje. Stephan was helaas niet de enige die ons ontviel. Mensen in hun omgeving kennen hun namen en vergeten niet. Laten we op elkaar blijven letten.

Namens het bestuur wens ik iedereen, ondanks alles, een goede decembermaand. Hopelijk is er zeker binnen gezin, familie en/of vriendenkring weer spoedig een meer spontane ontmoeting mogelijk.
Zorg voor elkaar en graag tot ziens!

Namens het bestuur,
Ruud
voorzitter

Corona nieuws 20-10-2020

Beste leden en belangstellenden van de VSSM
 
Helaas wordt het steeds duidelijker dat de kans dat wij dit jaar onze activiteiten weer op kunnen starten, uiterst klein is. Uiteraard zullen wij, als zich een mogelijkheid voordoet, daar voor zover dat haalbaar is snel op in spelen. Zoals eerder aangegeven is het bestuur hierin slechts een kleine speler. De uitbater van de locatie die wij huren maar ook de mogelijkheden van de coördinatoren spelen daar ook een essentiële rol in. Daarnaast is er ook een reëel risico dat, zoals dat onlangs in Den Haag is gebeurd, locaties niet meer beschikbaar zijn. Helaas is de locatie in Den Haag, waar wij onze activiteiten hielden, naar aanleiding van deze crisis door de eigenaar verkocht aan een projectontwikkelaar. Voor ons als VSSM is dat vervelend, weer zoeken naar een nieuwe ruimte, maar voor de eigenaar en/of uitbater kan deze crisis een ramp zijn. 
 
Het belangrijkste is echter dat wij, met elkaar, door ons gedrag een belangrijke bijdrage kunnen geven in het verkorten van de situatie waarin wij nu zitten. Dat is geen makkelijke opgave, zeker niet omdat er heel verschillend gedacht wordt over de maatregelen en de noodzaak daarvan. Als VSSM houden wij ons met die discussie echter niet bezig.  
Wij missen de contacten, de bijeenkomsten waar wij onszelf kunnen zijn en onze hobby of leefwijze vorm en inhoud kunnen geven. Het duurt inderdaad lang maar dat is niet anders. 
Als bestuur gaan wij er voor om dit vol te houden zodat wij straks met elkaar de VSSM weer een gezond nieuw leven kunnen inblazen met als hoogtepunt volgend jaar het vieren van ons 51-jarig bestaan. Daar willen wij voor gaan en daar hebben we onze leden en bezoekers voor nodig.
 
Wij hopen dat ieder de komende tijd gezond blijft en dat wij een weg vinden om ook psychisch hier goed doorheen te komen. Hou, waar mogelijk, elkaar wat in de gaten!
Ten overvloede misschien: hou de website en het Fetlife account van de VSSM en de groepen ook in de gaten zodat je eventuele informatie niet mist. 
 
Heel veel sterkte 
namens het bestuur.
Ruud, voorzitter.
 

In memoriam Stephan

Vandaag bereikte ons het bericht dat een tragische gebeurtenis bij het uitoefenen van zijn hobby Stephan fataal is geworden.
Stephan was vele jaren actief lid van de vereniging en sinds vier jaar ook bestuurslid in de functie van “Algemeen-Adjunct”. Stephan was de jongste telg binnen het bestuur en vertegenwoordigde daar dus een belangrijk deel van onze leden. Zijn inbreng was positief en constructief. In zijn functie had hij diverse sleutelrollen.
Als bestuur zijn wij net als vele anderen die Stephan hebben gekend aangeslagen. Wat moet je zeggen? Dat wij hem zullen missen is een feit. Wij hebben contact met zijn ouders en waar dat mogelijk en gewenst is zullen wij hen steunen.
Als je een reactie wil sturen doe dit dan naar het secretariaat info@vssm.eu. Wij zullen de reacties bundelen en aan Stephan zijn ouders geven.
De begrafenis zal, mede gezien corona, in beperkte kring plaatsvinden. Na de begrafenis zal de kaart verstuurd worden. Desgewenst kun je deze via het secretariaat in digitale vorm toegezonden krijgen.
Wij wensen ieder die Stephan heeft gekend sterkte, maar vooral zijn ouders, vrienden en familie.

Namens het bestuur,
Ruud
voorzitter

Northern Comfort Weekend (NCW)

Elke jaar in november wordt dit leuke en spannende BDSM weekend door enkele van onze trouwe coördinatoren georganiseerd. In overleg met het bestuur hebben de coördinatoren besloten het weekend dit jaar niet door te laten gaan.
Wij gaan ervan uit dat in 2021 weer een NCW georganiseerd gaat worden.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten