50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Update vanuit het Bestuur

ODH logoBestuurszaken:

Enige tijd geleden heb ik namens het bestuur een oproep gedaan voor mensen die mogelijk  interesse hebben in een bestuurstaak. Inmiddels hebben enkele mensen zich aangemeld en met de eerste twee hebben we een verkennend gesprek gehad. Ik kan met genoegen melden dat deze gesprekken zeer positief waren en deze twee mensen voorlopig tot de ALV van 2016 als aspirant bestuurslid mee gaan draaien.  Als aspirant bestuurslid kun je aan alle discussies deelnemen maar je heb nog geen stemrecht. Zo kunnen we aan elkaar wennen. Het is heel fijn dat een van de kandidaten een jongere is.  Als alles goed loopt zal het bestuur de kandidaten voor de volgende ALV voordragen voor een bestuursfunctie. De ALV beslist uiteraard.

Lees meer: Update vanuit het Bestuur

Van de voorzitter

vssm logo transparant

Soms zijn er van die dingen waarover je liever niet wil schrijven. Dit is zo’n bericht. Vanwege gezondheidsperikelen heeft Teus aangegeven als bestuurslid terug treden m.i.v. september. Het is voor hem niet verstandig hiermee te wachten tot de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2016. Teus heeft zich vele jaren als bestuurslid actief ingezet voor de vereniging. Twee jaar geleden is hij vanwege zijn gezondheid als voorzitter gestopt en uit het bestuur gegaan. Toen het wat beter ging, begon het weer te kriebelen en is hij weer tot het bestuur toegetreden en als zodanig in de ALV van 2014 herbenoemd. Nu is het zover dat hij de moeilijke stap genomen heeft om definitief te kiezen voor zijn gezondheid. Gelukkig mogen wij als bestuur een beroep op zijn kennis en ervaring blijven doen!

Lees meer: Van de voorzitter

ALV 2014

vssm logo transparantOp zaterdag 12 april heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats gevonden. We waren met 24 mensen.  De sfeer van de hele vergadering was positief en constructief. Kritische punten werden goed en met respect voor elkaar besproken. Het bestuur kreeg een aantal goede suggesties waar wij verder mee aan de slag gaan. Zonder vooruit te lopen op het verslag kunnen wij enkele besluiten aangeven die in feite gelijk uitgevoerd kunnen gaan worden.

Lees meer: ALV 2014

Terugblik 2014

vssm logo transparantWeer een jaar voorbij.
Het jaar 2014 ligt weer achter ons en een nieuwe jaar is begonnen.
Er is weer veel gebeurd, niet alleen in persoonlijk opzicht maar ook het wel en wee van onze vereniging heeft stormachtige momenten gekend. Op persoonlijk vlak zijn er leden die het zwaar hebben. Gezondheid is een groot goed en blijkt ook soms zo kwetsbaar te zijn en wat is aandacht en steun van anderen dan belangrijk!

Lees meer: Terugblik 2014

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten