50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Huidige Corona informatie m.b.t. VSSM

Van het Bestuur

Huidige corona informatie en de VSSM
Geschreven: juli 2021
Gewijzigde Corona beperkingen, wat betekent dat voor de VSSM?

Beste leden, bezoekers en belangstellenden

De VSSM volgt de regelgeving van de overheid m.b.t. evenementen. Verder spelen uiteraard de mogelijkheden van de uitbaters en van onze vrijwilligers mee in de beslissing om open te gaan.

Wij hopen met jullie dat er geen volgende golf komt zodat wij, zodra het mogelijk en verantwoord is, onze activiteiten weer op kunnen pakken. Zou jij als lid eventueel bereid zijn de helpende hand te bieden? Laat dit dan weten aan het secretariaat  info@vssm.nl met vermelding van de groep waar je zou willen bijspringen.

Hieronder geven wij voor zover mogelijk aan wat momenteel (juli 2021) de mogelijkheden per locatie zijn. Uiteraard kunnen deze mogelijkheden door overheidsmaatregelen onverwacht verruimd of beperkt worden. Dit betekent dat onderstaande informatie per locatie kan wijzigingen, houd daarom regelmatig ook de website in de gaten.

  • Mannengroep: hopelijk in september 2021 weer open
  • Nijmegen: AG, JG, Bark & Play: hopelijk in september 2021 weer open
  • Sittard: hopelijk in september 2021 weer open
  • Utrecht: hopelijk in september 2021 weer open
  • Den Haag: hopelijk in september 2021 weer open op een nieuwe locatie

Verder zijn we in gesprek met drie voor ons nieuwe locaties verspreid over het land.

Houd ook hiervoor onze website in de gaten.

Van het bestuur 2 juni 2020

Na onze vorige bericht is er weer het nodige veranderd rond de corona problematiek maar helaas voor ons is er nog steeds vooral veel onduidelijk en onmogelijk, hoe graag we dat ook anders zouden willen zien. 
Aan de andere kant zien we dat er van alles gebeurt en dat mensen een sterke behoefte hebben het leven weer als voorheen op te pakken. 
Wij willen graag maar het ligt niet zo simpel. 
In principe bedrijven wij een “contactsport” en daarnaast zitten de meeste van onze groepen in locaties die vallen onder de noemer “Seksinrichting”.  Hier zitten andere beperkingen op dan de beperkingen die de gewone horeca heeft. De 1,5 meter is nog steeds overal de basis voor welke activiteit dan ook, maar gezien het bovenstaande, “contactsport” en “seksinrichting”,  zitten wij als VSSM in een wat lastiger situatie
 
Het feit dat de landelijke overheid en de veiligheidsregio’s een gedifferentieerd beleid gaan hanteren kan betekenen dat in de ene regio de lokaliteiten wel open kunnen en in de andere regio niet. Dit maakt een eenduidig beleid van ons als vereniging ook lastig. Als bestuur zien wij de landelijke informatie maar mogelijk ontglipt ons de regionale of plaatselijke informatie. De coördinatoren zijn onze vooruit geschoven posten dus zij zullen melden als er regionaal wel mogelijkheden ontstaan.
Als VSSM moeten ons echter wel aan de regels van de overheid houden. De boetes die wij, ook als vereniging, kunnen krijgen omdat wij mede de gelegenheid scheppen zijn hoog. 
 
Het kunnen garanderen van de 1,5 meter afstand is een pittige klus en daarnaast is er een beperking van het aantal personen, moet men volgens de overheid zich vooraf aanmelden en is er een “gezondheid check” vooraf en aan de deur. Open inloop is dus momenteel niet mogelijk.
 
Wij doen ons best om zo snel als verantwoord weer te kunnen starten met de groepen, hou dus de website en fetlife in de gaten.
 
Sterkte allen en blijf gezond,
Namens het bestuur
Ruud
Voorzitter
 

50 jaar bestaan contra corona

Beste leden en bezoekers van de VSSM,
 
De corona heeft ons allemaal uit onze gewone leefwijze gehaald. Ook de bijeenkomsten van de VSSM groep of groepen die je graag bezocht liggen al een poosje stil en er is nog geen uitzicht op een herstart op korte termijn.
BDSM activiteiten en 1,5 meter afstand zijn zaken die niet zo makkelijk te verenigen zijn en daarnaast zijn de accommodaties waar wij gebruik van maken nog steeds dicht. 
Zoals eerder aangegeven volgen wij het overheidsbeleid en dat geeft nog geen ruimte helaas, maar de gezondheid gaat nu eenmaal voor.
Daar verantwoord mee omgaan is iets wat wij ook normaal in onze spelregels hebben staan zoals je o.a. op de website kunt lezen. De belangrijkste spelregels zijn de 4 V's:
Vertrouwen,  Vrijwillig,  Veilig,  Verstand (gezond)
 
De corona blokkeert ons tijdelijk maar als vereniging, coördinatoren, medewerkers, leden en bestuur gaan wij er voor om overeind te blijven ondanks deze storm. 
 
Feest 50 jaar VSSM:
Dit zouden wij uitgebreid gaan vieren op 20 juni 2020. 
In overleg met PartyPlayers, de accommodatie waar wij het feest zouden gaan houden, hebben wij besloten het feest te verplaatsen, waarschijnlijk  naar zaterdag 19 juni 2021. De feitelijke bevestiging hebben wij nog niet, de tijd is daar nog te onzeker voor maar wij gaan er voor. Wij wilde niet langer wachten om jullie te informeren. Wij gaan er van uit dat dit zal lukken. 
 
De reeds gekochte entreekaarten blijven uiteraard geldig! 
Mocht je op 19 juni 2021 niet kunnen laat dat dan weten via het secretariaat met vermelding van je lidmaatschapsnummer en een kopie of het origineel van je ticket zodat PartyPlayers dit uit hun systeem kan halen anders moeten wij als vereniging de volle entree inclusief eten en drinken betalen omdat het voor hen anders niet te controleren is. 
Als wij de gevraagde gegevens hebben kun je, als je dat wilt, uiteraard van ons de reeds betaalde 5 euro terug ontvangt. Wij zullen dat dan verrekenen met PartyPlayers, je hoeft dus niet zelf bij PartyPlayers daar om te gaan vragen, de vereniging regelt dat voor je.
Wij hopen dat jullie deze datum van 19 juni 2021 vast willen reserveren zodat ons uitgestelde feest een succes zal worden. Corona vereist een gezamenlijke aanpak, maar ons feest is iets van samen vereniging zijn en genieten van ons gezelligheid, BDSM spel, demo’s, eten en drinken.
 
Een hartelijke groet namens het bestuur,
Ruud
voorzitter
 

Van de voorzitter december 2019

Beste leden en anderen die onze bijeenkomsten bezoeken,
Nog een paar weken dan zijn wij in 2020 beland, het jaar waarin wij ons 50-jarig bestaan groots gaan vieren. Dat de VSSM nog steeds een plek binnen de kinky wereld heeft, is te danken aan de vrijwilligers die zich elke maand weer inzetten om de groepen die wij hebben draaiende te houden.
Ook het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Sommige groepen moesten naar een nieuwe ruimte, onder andere omdat de Berghut in Amersfoort gesloten werd. Verhuizen is voor de één een stap vooruit en voor de ander een teleurstelling. Dat was bij onze groepen die de Berghut uit moesten niet anders. De coördinatoren van enkele groepen kijken uit naar andere accommodaties en op hun aanraden gaat het bestuur dan kijken naar de mogelijkheden die er hopelijk kunnen ontstaan. Inmiddels is het Berghut-gebouwtje, waar velen van ons goede herinneringen aan hebben, gesloopt.
Dit jaar is ons ledental weer wat toegenomen en het aantal bezoekers per maand is redelijk stabiel. Voor ons betekent dit dat wij nog steeds aan een vraag voldoen. De drempel is laag, ook mede door de organisatie van “Geen Drempel”. Deze activiteit biedt in de meeste groepen de mogelijkheid dat nieuwe, nieuwsgierige mensen kunnen komen kijken naar de accommodatie op het moment dat er nog niet gespeeld wordt. Men kan dan in alle rust ook de vragen stellen die er leven. De VSSM is er voor alle BDSM’ers, maar in het bijzonder ook voor de starters in ons wereldje. Daarom houden wij de drempel laag en stellen wij ook grenzen aan wat er tijdens onze bijeenkomsten mag en kan.
Komend jaar zullen wij op 20 juni ons lustrumfeest houden. Op de pagina “50 jaar” op onze website kun je alle informatie daarover vinden. Voor vragen kun je in eerste instantie bij de coördinatoren van de groepen terecht, maar ook het bestuur info@vssm.eu en de werkgroep 50-jaar 50jaar@vssm.eu zijn aanspreekbaar. Wij hopen dat leden en bezoekers de handjes ook wat willen gebruiken, deze keer niet alleen met een touwtje, zweepje of wat dan ook, maar daadwerkelijk een kleine inspanning kunnen leveren bij de werkzaamheden voor, tijdens en na het feest. Ook daarover zal je de komende maanden op de pagina “50 jaar” informatie kunnen vinden. Het gaat niet om grote klussen, maar elke kleine inzet betekent dat de vaste medewerkers nu ook eens wat ontspanning kunnen hebben. Zo zijn we een vereniging met en voor elkaar.
Maar allereerst komen deze maand de feestdagen er nog aan. Wij wensen iedereen dan ook fijne dagen en bedanken je voor de bezoekjes die je aan onze activiteiten heb gebracht of voor de inzet die je heb gedaan om de activiteiten mogelijk te maken.
Namens het bestuur
Ruud
voorzitter

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten