50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Corona Update - 26 november 2021

Van het Bestuur

Huidige Corona informatie en de VSSM
Geschreven: 26 november 2021

Beste leden van en geïnteresseerden in de VSSM,
 

Helaas geeft de pandemie, zoals tijdens de persconferentie van 26 november werd aangegeven,  weer veel onzekerheden.  De spelregels die nu gelden bepalen dat alle horeca en zalenverhuur om 17.00 uur moeten sluiten. Verder moet de 1.5meter gehandhaafd worden en is een mondkapje verplicht als men loopt. Bij alle horeca en evenementen is ook een vaste zitplaats verplicht. Voor ons als VSSM betekent dit in praktijk dat wij onze activiteiten weer moeten opschorten.

Zoals eerder gesteld volgen wij het overheidsbeleid.   Op 14 december of misschien eerder vindt er weer een persconferentie plaats. Hopelijk geeft dat ruimte om wat te gaan doen maar wij hebben rekening te houden met diverse factoren.

Zo hebben wij ook rekening te houden met het beleid van de eigenaren / beheerders van de accommodaties die wij huren. Er hebben ons al signalen bereikt dat er eigenaren zijn die misschien, als ze weer open kunnen gaan, voor hun eigen veiligheid en dat van het personeel kiezen voor de zgn. 2G maatregel, dus gevaccineerd of genezen.  Elke eigenaar/uitbater is binnen de overheidsregels vrij om een eigen, strenger beleid te hanteren. Hier hebben wij uiteraard respect voor.

Het gevoel van veiligheid van onze vrijwilligers is ook een belangrijk punt dat wij meenemen. Onze vrijwilligers zijn ook mensen van wie de gezondheid kwetsbaar kan zijn, of die van een naaste.  Als er, wanneer de maatregelen verruimd zouden worden, vrijwilligers zijn die vanwege persoonlijke overwegingen besluiten hun taak nog even niet op te pakken, respecteren wij dat. Wij zullen dan proberen vervanging in te zetten, maar deze mogelijkheden hiervoor zijn zeer beperkt. Kortom, wanneer welke groep draait is nu niet te zeggen. 

Dit betekent dat het belangrijk is dat je de VSSM website www.vssm.nl en Fetlife in de gaten houdt, want daar vind je de meest actuele informatie. Bij twijfel kun je ook altijd een e-mailtje sturen naar het secretariaat secretaris@vssm.nl  Het is jammer dat het al zo lang zo gaat, maar gezondheid is een groot goed. Als vereniging hebben wij niet te maken met gevoelens van wel of niet waar, maar met de spelregels die de overheid op enig moment hanteert.

Wij hopen dat wij weer snel van start kunnen gaan maar…………….. onzekerheid in de politiek en in het beleid zijn zaken waarin wij geen eigen koers kunnen kiezen. Zo liggen de feiten. Wij hopen dat iedereen daarvoor begrip kan opbrengen maar gaan daar wel van uit.

Ondanks alles wensen wij iedereen straks een goede decembermaand.

Hou de mensen om je heen vast, dat is meer nodig dan de afgelopen jaren het geval was.

Namens het bestuur,

Ruud

voorzitter

Corona update - 12 november 2021

Van het Bestuur

Huidige Corona informatie en de VSSM
Geschreven: 12 november 2021

Gewijzigde Corona beperkingen, wat betekent dat voor de VSSM?

Beste leden, bezoekers en belangstellenden

De VSSM volgt de regelgeving van de overheid m.b.t. evenementen. Verder spelen uiteraard de mogelijkheden van de uitbaters en van onze vrijwilligers mee in de beslissing om open te gaan.

Op dit moment betekent het dat wij, in overleg met de eigenaren van de accommodaties, hebben moeten besluiten dat de groepen momenteel niet kunnen draaien.

Per groep kan dat de komende tijd gaan verschillen. Het is ons nu al door een enkele eigenaar duidelijk gemaakt dat wanneer de overheid een keuze laat tussen de zgn. 2G of 3G optie, deze eigenaar voor de 2G optie zal kiezen. Dat betekent alleen toegang voor mensen met een QR-code, verkregen door vaccinatie of door genezing.van Covid-19. Testen voor toegang is in dat geval niet mogelijk. Bij de 3G optie is dat wel het geval. Bij de 3G optie is spel, onder de huidige regels, nagenoeg niet mogelijk.

Hoe dit zich verder ontwikkelt is niet te zeggen dus houd de website goed in de gaten als je een van de groepen zou willen bezoeken.

Algemene Ledenvergadering 2021

Op zaterdag 30 oktober zal dan eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden. Dit zal plaatsvinden in Amersfoort vanaf 13:30. Als het goed is hebben de leden hierover al informatie ontvangen!

Indien dit niet het geval is, neem dan even contact op met de secretaris.

Ledeninformatie maart 2021

Beste mensen,

Net als bij iedereen plaagt ook ons de onzekerheid over de vraag wanneer alles weer normaal wordt. En voor de vereniging in het bijzonder de vraag wanneer wij weer van start kunnen gaan. Het bestuur zit niet stil en gebruikt deze periode om punten op de i te zetten over diverse onderwerpen.

VSSM 50 jaar

Ons jubileum feest kon vorig jaar helaas niet doorgaan. Een nieuwe datum werd gepland voor 19 juni 2021 maar gezien de onzekerheden hebben wij ons feest helaas voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat is vervelend maar het is niet anders. Wij gaan het feest vieren maar moeten helaas nog geduld hebben.

 

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur wil dit jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) houden, corona of niet. We moeten 2019 en 2020 inhoudelijk en financieel afsluiten. Wij vinden het niets dat belangrijke verenigingszaken zo lang hebben moeten wachten. Hoe we deze ALV gaan houden hangt af van de regels die op dat moment gelden. Daarover word je nog geïnformeerd.

Bibliotheek

Wist je dat de VSSM een bibliotheek heeft? Onze bibliotheek bevat een grote hoeveelheid boeken, onderzoeken, tijdschriften en dergelijke. De bibliotheek geeft een uniek inzicht over de wereld van BDSM. De VSSM is hier waarschijnlijk uniek in en daar zijn we trots op.

De afgelopen tijd hebben wij alles gecatalogiseerd. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Een wens is om de catalogus op de website te publiceren. Daarnaast gaan we kijken hoe de bibliotheek het beste beheerd kan worden zodat we deze toegankelijk kunnen maken voor belangstellenden.

Lidmaatschap

Net zoals iedere organisatie hebben wij als bestuur ook wat achter de feiten rond de pandemie aangelopen. Bij het einde van het lidmaatschap hebben wij, zoals gebruikelijk, de verlenging verzonden aan de leden. In een ledenbrief hebben wij benoemd dat het lidmaatschap eenmalig verlengd zou worden voor die maanden dat er geen gebruik gemaakt kan/kon worden van het lidmaatschap. Wij houden ons hierbij aan de landelijke periode van sluiting.

Wij gingen ervan uit dit duidelijk gecommuniceerd te hebben maar we hebben begrepen dat er toch onduidelijkheid is ontstaan bij leden. Daarom hebben wij besloten dat wij zolang deze pandemie duurt geen verlengverzoeken sturen maar een berichtje dat wij dit zullen uitstellen. Op het moment dat wij weer bijeenkomsten kunnen organiseren krijgt iedereen automatisch een lidmaatschap toegezonden, inclusief passen, voor het aantal maanden dat je binnen je lidmaatschap de activiteiten door sluiting hebt moeten missen. Wanneer dit lidmaatschap afloopt, dan pas sturen wij een betaalverzoek voor verlenging. Op deze manier hopen wij iedereen tevreden te stellen.

Dit is een enorme klus voor de ledenadministratie, dus als er in jouw ogen iets niet correct is gegaan, neem dan contact op door het sturen van een e-mail naar leden@vssm.nl


Toekomst

Het bestuur gebruikt deze lockdown periode om na te denken over de toekomst van de vereniging.

Door de discussie rond het verlengen van lidmaatschappen is bij het bestuur het inzicht versterkt dat het verenigingsgevoel zoals dat vroeger was minder leeft. Veel mensen hebben geen binding met de vereniging en zijn louter lid omdat het goedkoper is dan elke bijeenkomst apart te betalen. Dat is op zich niet verkeerd, maar als VSSM hebben wij ook nog een ideëel doel. Dat is om ons spel, onze leefwijze naar de buitenwereld duidelijk te maken als een normale variëteit op intermenselijk contact en seksualiteit.

Met onze bijeenkomsten willen wij een laagdrempelige ingang zijn voor nieuwe mensen die op ontdekkingsreis gaan in de BDSM wereld. Daar staan wij voor, zo staat dat in onze statuten. En om dat te bereiken is betrokkenheid nodig. Die is gering en als bestuur buigen wij ons hier momenteel over: hoe is dit te verbeteren? Ideeën van onze leden zijn meer dan welkom!

Locaties

Door de corona-crisis zijn wij sommige locaties voor onze bijeenkomsten kwijtgeraakt. Nieuwe locaties zoeken en vinden is en blijft lastig. Dit punt heeft de volle aandacht van het bestuur. Tips over mogelijke locaties zijn altijd welkom!

Vrijwilligers

Net als dat het vinden van locaties lastig is, is het vinden van vrijwilligers om onze bijeenkomsten te draaien of op ad-hoc basis iets te doen voor de vereniging ook een lastige. Eerdere oproepen hebben niets opgeleverd. Wij willen benadrukken dat het niet betekent dat je je iedere maand moet inzetten. Er zijn ook taken die een incidenteel karakter en een beperkte tijdsduur hebben. Wij verwachten vanaf april extra hulp nodig te hebben. Dus mocht je je, al dan niet met een beperkte tijd en taak, willen inzetten voor de vereniging laat het dan weten door een e-mail te sturen aan info@vssm.nl

Wij hopen dat ieder goed door deze moeilijke tijd komt, zowel lichamelijk als geestelijk.

Namens het bestuur,

Ruud

Voorzitter.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten